martes, 29 de octubre de 2013

Foc i fum (Cantables)FOC I FUMZarzuela en tres actos.

Libreto: Joan Benejam i Vives.

Música: Francesc d'Assís de Rosselló i Sintes .


ARGUMENTO


La obra describe un triángulo amoroso, en el marco de las fiestas de San Juan de la Ciudad menorquina de Ciutadella, entre Na Francisca, hija de una familia de campesinos, En Rafel, su enamorado, y En Bartomeu de Son Ticaque, quien gracias a un vendedor de avellanas, En Toni, consigue conquistar a la joven Francisca.


_____________Personajes:

Francisca: Joven hija de una familia campesina.

Toni: Vendedor de avellanas.

Bartomeu: Enamorado de Francisca.


____________Números musicales:

Romança d’En Toni “Qui em compra vellanes”: (Toni)
Duet d’En Toni i  Na Francisca “Canta-li sa lliçó clara”: (Toni, Francisca)
Tercet d’En Bartomeu Na Francisca i En Toni “M'ha dit que ho aprecia”: (Bartomeu, Francisca, Toni)
Tercet “D'un ingrat amor”: (Francisca, Bartomeu, Toni)
Romança de Francisca “De jo es seus ulls no ha apartat”: (Francisca)
Duet d’En Bartomeu i Na Francisca “Tu m'estimcs”: (Bartomeu, Francisca)
Romança d’En Toni “Tom tom tirurit”: (Toni)
Romança de Na Francisca “Oh nit ditxosa”: (Francisca)
Duet d’En Toni i Na Francisca “Li dire que a una altra porta si vol provi de tocar “: (Toni, Francisca)
Duet de Na Francisca i En Bartomeu “No és possible resistir “: (Francisca, Bartomeu)
Concertant final: (Toni, Francisca, Bartomeu)


____________Romança d’En Toni “Qui em compra vellanes”: (Toni)

TONI
¿Qui em compra vellanes
tendretes i sanes
anous i rosquilles,
confits, carquinyols?
Hala, qui s'acosta!
Qui en vol una ambosta?
I tu, Francisqueta,
tria, què vols?
Ses vellanes que jo duc,
cap de podrida se’n veu;
totes alabar-les puc:
hala!, trie-ho i remene-ho.


____________Duet d’En Toni i Na Francisca “Canta-li sa lliçó clara”: (Toni, Francisca)

TONI
Canta-li sa lliçó clara.

FRANCISCA
Ja la començ a estudiar.

TONI:
No te fiïs de promeses,
perquè es vent se’ls endurà.

FRANCISCA i TONI
Promeses són fruita
que no ha madurat,
i si un se la menja
se sol esmussar.
Promeses són flòvies
que cauen del cel
i en terra no deixen
ni aigo ni rel.


____________Tercet d’En Bartomeu Na Francisca i En Toni “M'ha dit que ho aprecia”: (Bartomeu, Francisca, Toni)

BARTOMEU
M'ha dit que ho aprecia;
què és lo que he sentit?
Si vol dir que m'estima,
som s'homo més felic.
Si jo em casàs amb ella
i al camp volgués anar,
pagesa de Son Tica
seria lo endemà.
Venint sa primavera
veuríem formar es nius,
i jo li donaria
besades amb pipius.
I allà en s'estiu, es vespres,
seguts suvora es pins,
tots dos escoltaríem
es cant des sibil-lins.

FRANCISCA
Entremig de dos civils,
se'n va cap a sa presó
i me deixa aquí sumida
amb amarga aflicció.

BARTOMEU
Francisca, no et posis trista.

FRANCISCA
Quina afronta, Déu del cel!

TONI
Per què plores? Oblida'l
i riurà Sant Joan Batista.


____________Tercet “D'un ingrat amor”: (Francisca, Bartomeu, Toni)

FRANCISCA, BARTOMEU i TONI
D'un ingrat amor
plor es desengany,
ferit es meu cor,
burlat mon afany.
Flor tan espinosa
no la puc collir
sens que ses espines
se clavin aquí.


____________Romança de Francisca “De jo es seus ulls no ha apartat”: (Francisca)

FRANCISCA
De jo es seus ulls no ha apartat
un instant En Bartomeu,
i ara va a córrer; Déu meu!,
dins es meu cor, què ha passat?
Que ell m'estima és veritat
i fa estona que ho sabia;
de que jo l'estimaria
no m'ho haguera mai cregut:
mes, ¿per què m'he commogut
a penes s'asta prenia?
la sent que es desperta
en mi un altre amor,
i aquell que sentia
s'apaga a poc a poc;
i a penes hi queda
de cendra un pessic
que no dóna ardor
puix no té caliu.


____________Duet d’En Bartomeu i Na Francisca “Tu m'estimcs”: (Bartomeu, Francisca)

BARTOMEU
Tu m'estimes?

FRANCISCA
Fins al cel.

BARTOMEU
Es meu cor tot se m'anima
i que està en la glòria es creu
en sentir sa teva veu
quan ella em diu que m'estima.
I ara em sembla que repica;
es tic-tac sent aquí dins,
i això que el tenc més endins
que no és es pou de Son Tica.

FRANCISCA
Que és dolç quan parlant se sent
pujar sa llengo d'es cor;
que és dolç es parlar d'amor
quan el cel està somrient!
Grata essència, dolç perfum
se respira en aquest lloc,
calor que espargeix un foc
qui ni abrasa ni fa fum.

BARTOMEU i FRANCISCA
Grata essència, dolç perfum
se respira en aquest lloc;
calor que espargeix un foc
que ni abrasa ni fa fum.


____________Romança d’En Toni “Tom tom tirurit”: (Toni)

TONI
Ja se'n van, ja se'n van,
tom-tom, tirurit:
si vull vendre vellanes
no em tenc de quedar aquí.
Es regidors parteixen;
correm, correm fugim,
i allà davall ses Voltes
de vendre hi ha motiu.
Tom-tom. cap a sa Plaça,
i fora de perill.
Allà ses jovenetes
fan broma amb es fadrins.
Si no em comprau vellanes,
em posaré molt trist:
tom-tom, cap a sa Plaça...
A tots jo vos convit.


____________Romança de Na Francisca “Oh nit ditxosa”: (Francisca)

FRANCISCA
Oh nit ditxosa
en què vindrà
ple de ternura
s'enamorat.
I quintes coses
que voldrà dir,
que jo contenta
podré sentir!
Rerord dolcíssim
d'un nou amor
que rn'umpl de vida
tot es meu cor.


____________Duet d’En Toni i Na Francisca “Li dire que a una altra porta si vol provi de tocar “: (Toni, Francisca)

TONI:
Li diré que a una altra porta,
si vol, provi de tocar.

FRANCISCA
Molt bé deis, perquè en aquesta
trobarà sempre tancat.

TONI
Li diré que es fum que duia
t'ha arribat a marejar.

FRANCISCA
Molt bé deis; no em falta foc
que escaufa sense cremar.

TONI i FRANCISCA
De vegades si,
de vegades no,
s'amor que se posa
dóna greu calor.
Però si fa fum,
ja no és tal amor,
perquè ets ulls fa coure
i ennegreix es cor.


____________Duet de Na Francisca i En Bartomeu “No és possible resistir “: (Francisca, Bartomeu)

FRANCISCA
No és possible resistir,
després de semblant pintura,
aquest tresor de ventura
que tu me véns a oferir.

BARTOMEU
Jo te l'oferesc de cor;
no ho sé dir d'altra manera;
te daré sa vida entera
a canvi des teu amor.

FRANCISCA i BARTOMEU
Oh ditxa completa;
mon pare vindrà
i junts tots viurem
amb feliç estar.
Ses manses ovelles,
es tendres anyells,
es arbres frondosos
i es polits aucells,
en sa companyia
d'oloroses flors,
seran testimonis
des nostros amors.


____________Concertant final: (Toni, Francisca, Bartomeu)

(Recitat)

TONI
Que cresquin i multipliquin!

FRANCISCA
Què deis ara?

BERTOMEU
Lo que sents.
Supuesto que esteis contents,
foc i fum i que repiquin!

(Cantat)

BARTOMEU
Sa sort meva és complerta,
complert es meu desig;
que des de que m'estima
som s'homo més feliç.

FRANCISCA
Benhaja aquella festa,
sa festa de Sant Joan,
que vaig obrir es meu cor
a un amor lleial.

TONI:
Me'n vaig ja a vendre faves,
anous i cacauets;
guardau sempre memòria,
memòria d'aquest fet.

FRANCISCA, TONI i BARTOMEU
Se'n va ja a vendre faves,
anous i cacauets:
guardem sempre memòria,
memòria d'aquest fet.

FIN


Información obtenida en la Página Web http://lazarzuela.webcindario.com/
No hay comentarios:

Publicar un comentario